Waarheid en digitrends op haperende drupabeurs 2024


EVENEMENT  –  'Hohe Entscheidungskompetenz' kopte het drupabericht over het tegenvallende bezoekersaantal van 170.000, maar liefst 34,6% minder dan de 2016 editie. Het equipment-aanbod toonde het omgekeerde; grote klasse en merkbaar dat er 8 jaar opgaande ontwikkeling stak beide edities. Groene claims bleven echter bescheiden. 
Lees Meer