VNO-NCW: 70% bedrijven personeelstekort


BRANCHE - Werkgeversorganisatie VNO-NCW stelt in haar laatste conjunctuurenquête dat 70% van de bedrijven te maken heeft met structurele personeelstekorten. Uit de recente publicatie 'Grafimedia in Cijfers 2023' blijkt ook dat de grafische branche al jaren kampt met dit probleem, vooral veroorzaakt door vergrijzing.
Lees Meer