Webinar stoffenregister binnen RI&E


In het kader van de wetgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden (Arbo) is een werkgever verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor zijn werknemers. De Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een essentieel instrument om potentiële risico’s op de werkplek te identificeren en te beoordelen. Het stoffenregister is een specifiek onderdeel van de RI&E, waarin informatie wordt vastgelegd over gevaarlijke stoffen die in het bedrijf worden gebruikt.

The post Webinar stoffenregister binnen RI&E appeared first on KVGO.


Lees Meer