Dikke 7 voor RIE en Arbocatalogus Grafimedia


Gebruikers van de online risico-inventarisatie en -evaluatie Grafimedia geven deze tool en de bijbehorende websites een ruime voldoende. Verbeterpunten zijn er ook. Dat blijkt uit de enquête die dit voorjaar in opdracht van Werkgroep arbeid en gezondheid is gehouden. Deze werkgroep, de WAGG, bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en de vakbonden en wordt daarbij ondersteund door een externe secretaris.

The post Dikke 7 voor RIE en Arbocatalogus Grafimedia appeared first on KVGO.


Lees Meer