Uitdagende tijden voor grafische bedrijven – reactie KVGO op miljoenennota 2023


Nederland kent op dit moment bijzonder veel uitdagingen waar oplossingen voor gevonden moeten worden. Afgelopen dinsdag presenteerde het kabinet zijn miljoenennota die richting zou moeten geven aan antwoorden op de huidige problemen. Het KVGO is als brancheorganisatie voor de grafische ondernemers echter kritisch op het gepresenteerde maatregelenpakket. Want hoewel de koopkracht van burgers wordt verlicht, is het vooral het MKB-bedrijf dat de prijs betaalt. Ook is het nog onzeker of en in welke vorm ondernemers gecompenseerd gaan worden in de stijgende energielasten.


Lees Meer