Nieuwe arbeidswetgeving per augustus 2022


Sinds begin deze maand geldt een nieuwe wet: Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze verplicht werkgever bijvoorbeeld om duidelijkheid te verschaffen over de arbeidsduur, met name als sprake is van een oproepcontract. Andere wijzigingen hebben betrekking op het vergoeden van scholingskosten en het verbod op een studiekostenbeding in geval van een verplichte cursus. Ook moet werkgever over meer onderwerpen dan voorheen informatie verschaffen aan een nieuwe werknemer.


Lees Meer