AV KVGO 31 mei 2022 in teken van contributiedifferentiatie


Het KVGO houdt op 31 mei de algemene vergadering waarvoor alle leden van het KVGO zijn uitgenodigd. Een bijzondere AV, omdat tijdens deze AV een voorstel voor contributiedifferentiatie wordt gepresenteerd; passend bij de huidige tijd waarin we opereren.


Lees Meer