Print is het beste hulpmiddel om leesvaardigheid te ontwikkelen


“Studenten die vaker gedrukte boeken lezen, presteren beter bij het lezen, besteden meer tijd aan lezen en lezen meer met plezier dan studenten die meer lezen vanaf digitale apparaten.
“Het vaker lezen van digitale teksten laat zelfs een ‘negatieve associatie met leesprestaties’ zien.”


Lees Meer