KVGO leden onnodig belast met regelzucht NVWA


OPINIE - NVWA controleert op naleving Europese Verordening ‘hout en houtproducten’. Dat is natuurlijk prima. Maar om ook drukkerijen in de keten van te controleren bedrijven op te nemen, lijkt eerder op te ver doorgevoerde regeltjes, dan op een nuttige maatregel.
Lees Meer