3D-gevelsingnage; relieken uit kunstig vakverleden?


SIGNPRINT - 3D-uithangborden en 3D-gevelsignage vallen onder outdoor-advertising*, met driedimensionaliteit in de hoofdrol. Modernisering heeft uitgefreesde-, handmatig afgewerkte signborden (uithang- en op palen) tot zeldzaamheden gemaakt. Wat zijn nu signindustrie’s voornaamste alternatieven?
Lees Meer