KVGO protesteert tegen ja sticker voor huis-aan-huis bladen


Het KVGO maakt ernstig bezwaar tegen het verplicht stellen van de ja sticker voor huis-aan-huisbladen. Dat zal leiden tot een verdere kaalslag onder de Nederlandse drukkerijen terwijl tegelijkertijd de informatievoorziening aan de burger ernstig in het gedrang dreigt te komen.


Lees Meer