Landelijk beleid JAJA stickers nodig


BRANCHE - Terwijl we als burgers Europees moeten denken, gaat in ons land elke gemeente op eigen houtje aan de slag met het al dan niet invoeren van de JAJA sticker. Naast de folders gaan gemeentes zich nu ook buiten over huis-aan-huis bladen.
Lees Meer