KVGO-bijeenkomst Informatieplicht energiebesparing het land in


Circa twintig KVGO-leden kwamen bijeen in Leende voor de eerste van een serie van zes bijeenkomsten over de komende Informatieplicht energiebesparing. De toon was duidelijk: ‘Kom in actie!’


Lees Meer