Xplor Nederland staakt haar activiteiten


De leden van Xplor Nederland hebben in twee Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen op 7 februari en 5 maart jl. besloten de vereniging te ontbinden en het batig saldo in te zetten voor het borgen van de EDP-certificering.In het algemeen komt de behoefte aan traditionele domein/branche verenigingen onder druk.
Lees verder »
Lees Meer